• Українська
  • Русский
  • English
  • Polski
­
Loading...

Aktualności

Kolejny warsztat z PZP

Pod koniec marca odbyło się kolejne szkolenie z PZP zorganizowane na zamówienie Autosan z Sanoka. Program szkolenia był rozwinięciem poprzedniego warsztatu z udziałem pracowników Autosan, tym razem jednak skupiono się na precyzyjnym omówieniu formularza JEDZ; Ekspert, Pan Damian Budzis, odpowiadał na szereg pytań związanych m.in. z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi. IMWG organizuje szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu Ustawy PZP, posiadamy wykwalifikowaną kadrę i doświadczenie, które skutecznie służy naszym Klientom w rozwiązywaniu problematycznych kwestii związanych ze stosowaniem znowelizowanej Ustawy.

Aktualności

Relacja z konferencji dt. nowelizacji ustawy PZP

W dniu 11 stycznia 2017 roku w Warszawie odbyła się Konferencja „Nowelizacja ustawy PZP w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zamówień na projektowanie i wykonanie robót budowlanych”. Konferencję zorganizowała Grupa Doradcza KZP sp. z o.o. [...]

I Szkolenia otwarte

Najbliższe:

Więcej informacji >

I Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Organizacyja i przygotowanie merytoryczne szkoleń refundowanych. Oferta specjalna dla firm, i samorządów (krótka charakterystyka oferty)


Pełna oferta
>

eurorail17-1024x67

Nasza misja

Tworzymy środkowo-europejski think tank zajmujący się problematyką międzynarodowej współpracy gospodarczej. Współpracujemy ze światem nauki, polityki, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, biznesu i organizacji okołobiznesowych. Działamy na rzecz rozwoju międzynarodowej wymiany idei i rozwoju kooperacji ekonomicznych.

o firmie >   zespół >   partnerzy >   IMWG w Kijowie >

Konferencje

Instytut Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej wraz z partnerami organizuje konferencje poświęcone problematyce gospodarczej koncentrując się na branżach: transportowej, energetycznej, telekomunikacyjnej…

Konferencje za nami:

(24 listopada 2016 r.) II Forum Bezpieczeństwa Sieci Technologicznych!

Program II Forum Bezpieczeństwa Sieci Technologicznych (II F--BST) jest kontynuacją działań KIGEiT oraz IMWG i SFERISK na rzecz tworzenia przyjaznych warunków wymiany doświadczeń dla rozwoju bezpieczeństwa sieci technologicznych szczególnie w obszarze ICT – cyberbezpieczeństwo. Organizatorzy II edycji Forum adresują konferencję branży energetycznej, w której funkcjonują największe rozległe sieci technologiczne obejmujące swym zasięgiem obszar całego kraju. Problemy szeroko rozumianego bezpieczeństwa teleinformatycznego są przedmiotem prac i analiz licznej [...]

www.konferencjeimwg.eu

Doradztwo

Naszym nadrzędnym celem jest dostarczenie usług na najwyższym poziomie, które spełnią Państwa oczekiwania i w maksymalnym stopniu przyczynią się do rozwoju i udoskonalenia Państwa firmy. Zaufanie naszych Klientów oraz nieustanna chęć zdobywania nowej wiedzy i umiejętności mobilizują nas do podejmowania nowych wyzwań, a każdego z naszych Klientów traktujemy indywidualnie. więcej >

Publikacje

  • Biuletyn nr 4

    Polecamy nowy numer biuletynu IMWG „Transport szynowy na Ukrainie”.

    Za darmo!

więcej publikacji >

Analizy

więcej analiz >

Certyfikacje

Zajmujemy się w pełni wsparciem naszych Klientów w procesie homologacji środków transportu/części z branży kolejowej na linii współpracy Ukraina-Unia Europejska-Ukraina.
Dbamy o jakoś przeprowadzanych badań homologacyjnych przez uprawnione do tego jednostki techniczne; wspieramy w uzyskaniu świadectwa homologacji wydawanego przez władzę homologacyjną danego państwa.

więcej >

Realizowane procesy certyfikacyjne

Certyfikacja/homologacja w ramach systemu certyfikacji prowadzona jest zazwyczaj wg modelu, którego podstawowymi elementami są:
– badania pełne wyrobu.
– ocena systemu jakości dostawcy.
– nadzór w okresie ważności certyfikatu, obejmujący audyty lub kontrole oraz badania wyrobów pobranych u producenta lub w dystrybucji handlowej.

więcej >