Certyfikacje

Zajmujemy się w pełni wsparciem naszych Klientów w procesie homologacji środków transportu/części z branży kolejowej na linii współpracy Ukraina-Unia Europejska-Ukraina.
Dbamy o jakoś przeprowadzanych badań homologacyjnych przez uprawnione do tego jednostki techniczne; wspieramy w uzyskaniu świadectwa homologacji wydawanego przez władzę homologacyjną danego państwa.
Certyfikacja/homologacja w ramach systemu certyfikacji prowadzona jest zazwyczaj wg modelu, którego podstawowymi elementami są:
– badania pełne wyrobu.
– ocena systemu jakości dostawcy.
– nadzór w okresie ważności certyfikatu, obejmujący audyty lub kontrole oraz badania wyrobów pobranych u producenta lub w dystrybucji handlowej.