• Українська
  • Русский
  • English
  • Polski
­
Warunki dopuszczenia produktów na rynek transportu kolejowego U

Warunki dopuszczenia produktów na rynek transportu kolejowego Ukrainy

233.70

Opis produktu

Analiza – materiały z seminarium podzielone na kilka części tematycznych:

Regulacje prawne Ukrainy dotyczące dopuszczenia do rynku transportu kolejowego i typy produkcji wymagające dopuszczenia.

Procedura dopuszczenia na infrastrukturę dla nowego lub zmodernizowanego taboru kolejowego, jego skomplikowanych węzłów, systemów i urządzeń.

Procedura dopuszczenia dla części zapasowych do taboru kolejowego (oprócz środków sygnalizacji, centralizacji i blokowania(SCB).

Procedury dopuszczenia dla elementów infrastruktury kolejowej: systemy sygnalizacji, centralizacji i blokowania (SCB), łączności, zasilania energią elektryczną i nawierzchni kolejowej.

Konieczne badania, koszty i miejsce ich przeprowadzenia.

Aneks А. Wymagania dotyczące sporządzania zapytania kierowanego do UZ w celu rozpoczęcia procedury dopuszczenia.

Kategoria:

Opis produktu

Analiza – materiały z seminarium podzielone na kilka części tematycznych:

Regulacje prawne Ukrainy dotyczące dopuszczenia do rynku transportu kolejowego i typy produkcji wymagające dopuszczenia.

Procedura dopuszczenia na infrastrukturę dla nowego lub zmodernizowanego taboru kolejowego, jego skomplikowanych węzłów, systemów i urządzeń.

Procedura dopuszczenia dla części zapasowych do taboru kolejowego (oprócz środków sygnalizacji, centralizacji i blokowania(SCB).

Procedury dopuszczenia dla elementów infrastruktury kolejowej: systemy sygnalizacji, centralizacji i blokowania (SCB), łączności, zasilania energią elektryczną i nawierzchni kolejowej.

Konieczne badania, koszty i miejsce ich przeprowadzenia.

Aneks А. Wymagania dotyczące sporządzania zapytania kierowanego do UZ w celu rozpoczęcia procedury dopuszczenia.